Skip to main content
14 Falgun 2080

बसुन्धारा चौकी, काठमाडौं, नेपाल

सोमबार, १४ फागुन २०८०

"एक नैतिक भर्ती एजेन्सी, जहाँ निष्ठाको महत्व छ"

मूल्यवान ग्राहकहरु

Analog Devices Sdn. Bhd.

ASE Electronics (M) Sdn. Bhd.

Escatec Electronics Sdn. Bhd

Escatec Mechatronics Sdn. Bhd.

First Engineering Plastics (Malaysia) Sdn. Bhd.

Hotayi Electronic (M) Sdn. Bhd.

Hoya Electronics Malaysia Sdn. Bhd.

Ibiden Electronics Malaysia Sdn. Bhd.

Infineon Technologies (Kulim) Sdn. Bhd

Latexx Manufacturing Sdn. Bhd

Nihon Pigment Sdn. Bhd.

Nolato (Malaysia) Sdn. Bhd.

N.S. UniGloves Sdn. Bhd.

Opulent Solutions Sdn. Bhd.

Osram Opto Semiconductors (Malaysia) Sdn. Bhd.

Plexus Manufacturing Sdn. Bhd.

Smart Industries Sdn. Bhd.

Showa Denko Materials (Malaysia) Sdn. Bhd.

Seiko Denki (M) Sdn. Bhd.

Transform Master Sdn. Bhd.

Bremfield Sdn. Bhd. (Mewah Group)

Mewah Dairies Sdn. Bhd. (Mewah Group)

Blueberry Industries Sdn. Bhd. (Ramatex Group)

Gimmill Industrial (M) Sdn. Bhd. (Ramatex Group)

NGO Chew Hong Oils & Fats (M) Sdn. Bhd. (Mewah Group)

Song Lin Garment Sdn. Bhd. (Ramatex Group)

Tai Wah Garments Industry Sdn. Bhd. (Ramatex Group)

GES Manufacturing Services (M) Sdn. Bhd. (Venture Group)

Munivac Sdn. Bhd. (Venture Group)

Pintarmas Sdn. Bhd. (Venture Group)

Technocom Systems Sdn. Bhd. (Venture Group)

गुनासोको मामिलामा

भर्ना प्रक्रियादेखि रोजगारी अवधिभर यहाहरूलाई कुनै पनि गुनासो वा सुझाव भएमा कृपया तल उल्लेखित फोन नम्बर वा ईमेल मार्फत् सम्पर्क गर्न अनुरोध गर्दछौं । 

  • +९७७–९८०१००४३४५
  • grievance@titanicmanpower.com
Union Dental
इजाजतपत्र नं. २८५/०५८/०५९
आई.एस.ओ. ९००१ः २०१५ प्रमाणित एजेन्सी
  • बसुन्धारा चौकी, काठमाडौं, नेपाल
  • ९७७-१-४९५३२५२, ९७७-१-४९६४६५९
  • info@titanicmanpower.com
  • www.titanicmanpower.com

© All Rights Reserved. Titanic Manpower Supplier Pvt. Ltd.
Website by Cnc.